Càritas parroquial

Càritas Parroquial de Montblanc vetlla per la caritat organitzada de la Parròquia.

La coordinadora general és la Montserrat Palau Cruixent.

Els membres de l’equip de coordinació general són:

La Mercè Vallbona, coordinació de voluntaris
El Francesc Mateu, coordinació de l’SDA.
El Josep M Cortès, coordinació de l’Acollida.
La Nati Solanes, comptabilitat.
La Maria Sanahuja, coordinació arxiprestal.
El Josep M. Alba, coordinador de la Filigrana.
La Rosa Escarré, comunicació externa.
L’Elena Guasch, coordinadora del projecte d’acompanyament.

La tècnica és la Mar Fernàndez