Etapes en la fe

La fe no només ens explica sinó que també ens acompanya al llarg de la vida, diferents són els moments en els quals Déu es fa present a la nostra vida de manera sensible i eficaç. En destaquem els sagraments que ens ha donat. Els cristians podem viure uns moments privilegiats quan celebrem la vida de Jesús a través dels sagraments.