Horts socials

El projecte dels Horts Socials va néixer l’any 2013 amb l’objectiu d’oferir a famílies o persones en situació de precarietat econòmica i social una oportunitat de millorar la seva economia domèstica amb l’obtenció de verdures i hortalisses de temporada mitjançant el treball de conreu d’un hort ecològic. en aquest moment existeixen 12 parcel·les en funcionament en cessió per tres anys i una parcel·la destinada al menjador social de Càritas parroquial.

Aquest projecte el realitzem conjuntament amb l’Ajuntament de Montblanc i l’associació Xicoria.

El coordinador del projecte és la Montserrat Palau.