Cementiri Parroquial Lilla

La Parròquia de Lilla conserva la propietat i gestió del cementiri parroquial. Actualment consta de 141 nínxols i es troba totalment reformat.

S’obre cada diumenge de durant l’any i dies festius.

Per més informació a smaria.montblanc@arqtgn.cat

El cementiri es regula a través del seu reglament intern: Ordenament cementiri Lilla.