Curs bíblic

El Curs bíblic, com el seu nom indica, és un curs anual de formació bíblica.
El curs 2018/2019 sobre el llibre dels Salms.

Es realitza els dimecres de 8 a 9 del vespre a la Plebania.

Persona de contacte: El Plebà.