Rebre el Baptisme

El baptisme és el sagrament que ens obra a la gràcia de la filiació divina.

La Celebració pot ser:
Els dissabtes a les 7 del vespre -horari estiu- a les 6 de la tarda -horari d’hivern- (sense missa) o bé els diumenges a les 11 del migdia (amb missa) o a 3/4 de 12 (sense missa).

Un batejat pot tenir un padrí; o un padrí i una padrina. El padrí/a és algú diferent als pares, i vetlla pel bon creixement en la fe de l’infant. Per això se li preguntarà si es compromet a ajudar als pares en el compliment del seu deure d’educar al batejat en la fe cristiana. Per aquesta raó el padrí ha d’haver confirmat la seva fe.

-Ha d’haver complert 16 anys d’edat.
-Ha de ser catòlic i haver rebut els tres sagraments de la iniciació cristiana (Baptisme, Confirmació i Eucaristia).

Pel baptisme cal dirigir-se en primer lloc a l’Acollida del Plebà. I després per la secretaria de la Parròquia.

No cal portar cap paper.