Càritas parroquial

Càritas Parroquial de Montblanc vetlla per la caritat organitzada de la Parròquia.

La coordinadora general és la Montserrat Palau Cruixent.

Els membres de l’equip de coordinació general són:

La Mercè Vallbona, coordinació de voluntaris
El Pili Òdena, coordinació de l’SDA.
El Àngel Torija, coordinació de l’Acollida.
La Montserrat Palau, comptabilitat.
La Maria Sanahuja, coordinació arxiprestal.
El Mercè Vallbona, coordinador de la Filigrana.
L’Elena Guasch, coordinadora del projecte d’acompanyament.

La tècnica és la Mar Fernàndez