Zeladores de la Sagrada Família

Les zeladores de la Sagrada família són els feligresos que s’encarreguen de vetllar per la distribució de les capelletes de la Sagrada família per la Vila de Montblanc i l’organització de la Festa de la Sagrada Família

Coordinadora: Gemma Torruella