Primera eucaristia

L’eucaristia és el sagrament que fa present, en la celebració litúrgica de l’Església, la persona de Jesucrist (tot Crist: el cos, la sang, l’ànima i la divinitat), en la plenitud del misteri pasqual de la seva passió, mort i resurrecció. Aquesta presència no és estàtica o passiva (com la d’un objecte en un lloc) sinó activa, perquè el Senyor es fa present amb el dinamisme del seu amor salvador: en l’eucaristia ens convida a acollir la salvació que ens ofereix i a rebre el do del seu cos i de la seva sang com a aliment de vida eterna. Així ens permet d’entrar en comunió amb ell i en comunió amb tots els membres del seu cos místic, que és l’Església.

A la Parròquia celebrem l’Eucaristia cada dia.

Les persones, nens i nenes o grans, que vulguin rebre aquest sagrament cal que es preparin adequadament.

La preparació la fem a través de la catequesi, i és per això que cal posar-se amb contacte amb l’equip de catequistes.

L’edat en la que habitualment celebrem la 1a comunió correspon al 3r curs de primària. I la catequesi comença a 2n de primària.