Equips de litúrgia

Els equips de Litúrgia parroquial són els voluntaris que organitzen la vida litúrgica de la Parròquia.

Amb relació a cadascuna de les esglésies la Parròquia té tres equips de Litúrgia:

Església de Santa Maria la Major
Responsable de la litúrgia: Ferran Beltran.
Sagristana: M Dolors Sans.

Santuari de la Mare de Déu de la Serra
Responsable de la litúrgia: Joan Serafí Serra
Sagristà: Vicenç Puig

Església de Sant Miquel
Sagristana: Montserrat Sans