Casar-se a l’Església

El matrimoni, com tot sagrament que ens ha donat Déu, ens obre a la realitat de la seva presència. El matrimoni reclama de la consciència, la llibertat i la responsabilitat amb relació al què es va a celebrar. El matrimoni el fa el consentiment dels nuvis, en el qual es lliuren l’un a l’altre amb la voluntat de constituir una comunitat de vida i amor: fidel, indissoluble, i oberta a la vida.

Pel matrimoni s’estableix i es visibilitza l’aliança entre la parella i l’aliança de Déu i els homes.  

El matrimoni és obra de la llibertat i de la gràcia de Déu. És aquesta gràcia de Déu que s’invoca, s’agraeix i s’acull.

-A la Parròquia cal adreçar-se al Plebà 6 mesos abans de la celebració.
-Cal presentar a la Parròquia on es fa l’expedient matrimonial: Certificat de baptisme (compulsat pel bisbat d’origen en el cas de no sé de l’Arquebisbat de Tarragona) + certificat de naixement del registre civil + fotocòpia del DNI.
-Cal fer el curs pre-matrimonial i presentar la notificació d’assistència per l’expedient.
-Les celebracions són de costum dissabtes al matí o a la tarda. A qualsevol de les esglésies titularitat de la Parròquia.

Material per preparar el casament[:en]

El matrimoni, com tot sagrament que ens ha donat Déu, ens obre a la realitat de la seva presència. El matrimoni reclama de la consciència, la llibertat i la responsabilitat amb relació al què es va a celebrar. El matrimoni el fa el consentiment dels nuvis, en el qual es lliuren l’un a l’altre amb la voluntat de constituir una comunitat de vida i amor: fidel, indissoluble, i oberta a la vida.

Pel matrimoni s’estableix i es visibilitza l’aliança entre la parella i l’aliança de Déu i els homes.  

El matrimoni és obra de la llibertat i de la gràcia de Déu. És aquesta gràcia de Déu que s’invoca, s’agraeix i s’acull.

-A la Parròquia cal adreçar-se al Plebà 6 mesos abans de la celebració.
-Cal presentar a la Parròquia on es fa l’expedient matrimonial: Certificat de baptisme (compulsat pel bisbat d’origen en el cas de no sé de l’Arquebisbat de Tarragona) + certificat de naixement del registre civil + fotocòpia del DNI.
-Cal fer el curs pre-matrimonial i presentar la notificació d’assistència per l’expedient.
-Les celebracions són de costum dissabtes al matí o a la tarda. A qualsevol de les esglésies titularitat de la Parròquia.