Servei d’acollida

Una tasca molt important de Càritas és l’adequada acollida de les persones que truquen a la porta de la Parròquia, en el Projecte d’Acollida de Càritas Parroquial oferim unes hores per rebre les persones amb les seves necessitats. Durant aquets anys ha augmentat molt el nombre de famílies que tenen dificultats per fer front a les despeses més bàsiques, com son l’alimentació, la higiene i l’habitatge. Des del servei d’acollida és busca donar orientació i suport davant aquestes necessitats.

El coordinador del projecte és l’Àngel Torija.