Schola Cantorum de Sant Miquel

L’Schola Cantorum de Sant Miquel és l’agrupació musical de cant gregorià de Montblanc.

El president és el Josep Sanahuja