Ministres extraordinaris de l’eucaristia

La parròquia de Montblanc té el goig de tenir uns feligresos, que amb els deguts nomenaments, fan el servei de la distribució de l’Eucaristia a les grans celebracions i portant la comunió als malalts o gent gran.

Coordina: Carme Moruno

Aquest curs 2019/2020 els Ministres extraordinaris són:

La Magda Termens, ccv.
El Joan Serafí
La Nati Solanes
La Maria Sanahuja
La Maria Roca
La Montserrat Sans
La M. Dolors Sans
La Pepita Miro
La Immaculada Martínez
La Maria Alòs, ccv.

Ferran Beltran
Ricard Solé