Consell de Plebania

El Consell de Plebania són els parroquians que tenen la tasca de vetllar per la vida de la parròquia en el seu conjunt.

El Consell de Plebania en aquest moment està format per 12 persones. Està dividit en dues seccions, el Consell de Pastoral i el d’Administració.

Els membres són:

Judit Rosselló
Pastoral – 2017

Dolors Mestres
Pastoral – 2017

Salvador Sans
Pastoral – 2017

Toni Cartanyà
Pastoral – 2017

Immaculada Martínez
Pastoral – 2018

Ferran Beltran
Pastoral – 2018

Àngel Torija
Administració – 2017

Montserrat Palau
Administració – 2017

Josep Paris
Administració – 2017

Pilar Cervera
Administració – 2017

Montserrat Masdeu
Administració – 2017

Josep M Sans
Administració – 2019