Comunicació parroquial

Són el conjunt de voluntaris que vetllen per la distribució dels Fulls Parroquials i la presència a les xarxes i als mitjans de comunicació socials de la Parròquia.

Coordinador ?