Edificis

La Parròquia de Santa Maria manté i vetlla pels següents edificis:

-Església de Santa Maria la Major
Església parroquial que té com a titular a l’Assumpció de la Mare de Déu i és la seu de la vida cristiana de Montblanc. Destaca la imatge de la Mare de Déu central de fusta policromada i l’orgue barroc més antic de Catalunya.

 –Església de Sant Miquel
Església de barri que té a Sant Miquel com a titular, destaca pel seu imponent enteixinat de fusta medieval que es conserva originalment.

 –Santuari de la Mare de Déu de la Serra
Seu de la imatge de la patrona de Montblanc, lloc de pelegrinatges al llarg de la història i amb una forta vinculació a les clarisses que hi van residir durant més de 700 anys.

 –Església de Santa Tecla
Petita església de barri que invoca a la patrona tarragonina santa Tecla.

 –La Plebania
Residència del Plebà i des del 2017 casa de la vida pastoral de la Parròquia de Montblanc.

 –El Centre Parroquial
Edifici dedicat a la cultura, formació i lleure de la Parròquia de Montblanc. Actualment està llogat a l’Ajuntament de Montblanc i denominat Centre Sant Jordi.

DOCUMENTS PER A LA PETICIÓ D’ÚS

-Condicions per a la realització i reproducció de material gràfic 
-Petició d’ús de les esglésies de l’Agrupació parroquial de Santa Maria de Montblanc
-Reglament d’usos extralitúrgics de les esglésies de l’agrupació parroquial de Santa Maria de Montblanc