Projectes

-Projecte de Restauració de la Mare de Déu del cor que presideix l’església de Santa Maria de Montblanc. EN EXECUCIÓ

-Projecte de Restauració de l’orgue barroc més antic amb funcionament de Catalunya. EN FASE D’ESTUDI