Secretaria

Podeu posar-vos amb contacte amb la Parròquia de Montblanc a través del servei de secretaria.

A la Plebania (Plaça de Santa Maria, 2)
Dijous: de 2/4 d’11 a 1 del migdia.

a/e: smaria.montblanc@arqtgn.cat
tel. 977 86 01 10

Coordina la Montserrat Masdeu