Influencers

Dels múltiples neologismes anglosaxons que anem incorporant a la nostra llengua, que no són pocs, i pel meu gust masses, en aquests darrers anys hi hem d’afegir, el d’influencer. La traducció és senzilla, un influencer és una persona que té capacitat d’influir. És a dir, té la capacitat de fer arribar una informació i que aquesta afecti al receptor, que li generi quelcom, el faci actuar. Una influencer és algú que gaudeix de credibilitat i exerceix la seva influència a la presa de decisions de les persones que el segueixen o l’escolten. 

Era Jesús un influencer? Sense banalitzar excessivament la seva figura, ja que era molt més, però en sentit comunicatiu: sí! Jesús va ser un influencer de bones noves, de missatges que transformaven el cor dels seus oients empenyent-los a una vida renovada. I això, no només en passat, també en present, com ho continua fent avui. Jesús és un influencer, un motor de transformació i de canvi positiu a la vida de les persones. I la seva influència genera cultura de vida i de pau. 

Des d’aquesta perspectiva vull posar de relleu que certs discursos intraeclesials que es van repetin com a mantres sobre la virtuts de ser una Església reduida, de no espirar a ser hegemònics,… em semblen gregaris i desdibuixen la força profètica de l’Evangeli. Crec que les posicions d’acceptació d’un espai residual de l’Església, o per activa o per passiva, han de ser esborrades del nostre pensament ja que no responen a la vocació de ser fidels ministres de l’acció de Crist que era universal. Si Jesús va ser un influencer de vida eterna, l’Església hem de buscar ser influencers de vida eterna. Cal que creguem novament, si ho hem deixat de fer, que la nostra missió és global, universal i transversal, i per tant, no podem deixar de treballar i somniar en gran. No ens podem sentir còmodes essent petits, hem de voler anar a tot el món, potser essent pocs, però amb vocació de ser molts. I no per fer gran l’Església en sentit merament social sinó per fer gran l’Església com a poble de Déu, poble de redimits. Posem tots els instruments institucionals, socials, culturals, mediàtics i pastorals al servei d’aquest anunci pasqual. No son aquests moments per rebutjar res sinó per aprofitar-ho tot en vistes aquesta missió. Tenim multiples plataformes i instruents, no els desaprofitem.

Benvolguts estem a les portes de la celebració pasqual, que el crit de vida, d’eternitat, de fraternitat, de pau, d’alegria que surt del sepulcre del món il·lumini totes les persones d’aquesta nostra terra. Siguem influencers de bones noves. Siguem els més grans influencers de la Pasqua!

Bona Pasqua a tots!

Simó Gras i Solé