Any nou, reptes nous!

Cada nou curs, nou any, nou moment, porta implícit els seus reptes, i aquest fet per si mateix, ens ha d’esperonar als seguidors de Crist. Ja que nosaltres estem cridats, per la força del mateix Evangeli, a anar sempre més enllà en la consecució del Regne de Déu, i en dur a plenitud les coses creades.

Tenim com a referència la nostra visió parroquial: «Acostar als homes i dones a Crist, fent de la Parròquia una família, casa i escola de Comunió». Aquesta visió ha de continuar essent el criteri de discerniment específic per a afrontar els reptes eclesials que tenim al davant.

Un primer repte que vull assenyalar per enguany, i que continua vent viu des del curs passat, és el de passar d’una realitat parroquial, i per tant pastoral, de set parròquies a una Unitat Parroquial única. Durant el curs passat vam començar a caminar cap aquesta direcció. En aquest línia hi ha començat a confluir la catequesi i la litúrgia, i com veieu també a poc a poc el Full Parroquial. Ara caldrà avançar en els altres àmbits pastorals.

Un segon repte hauria de ser el de la consolidació de les múltiples iniciatives pastorals que hem anat engegant aquests darrers anys. Especialment en l’àmbit de la catequesi, fa dos anys vam iniciar els Oratoris de nens, l’EDGE d’adolescents, els diumenges en família per pares, i la nova organització d’horaris. També els grups d’evangelització d’adults Alpha; els grups de Petites Fraternitats Parroquials d’adults; el pla XarxaFutur pel sosteniment econòmic de la Parròquia. I l’iniciat durant aquest curs: el Servei d’Acollida Parroquial.

Un tercer repte hauria de ser tancar la primera fase de la nova secretaria parroquial, és a dir, el procés de digitalització i organització de la informació demogràfica parroquial. Ens cal saber qui fa què i qui ha fet què.

Un quart repte hauria de ser l’aplicació del Pla de Relleus Parroquials que vam aprovar fa dos anys i que enguany suposa que alguns dels coordinadors d’equips hagin de deixar pas a nous coordinadors afavorint la vitalitat i el múscul de les iniciatives parroquials. No serà senzill però confio de la maduresa de tots. Si ho sabem fer bé, la Parròquia farà un salt endavant en la seva fortalesa de cara el futur.

Un cinquè repte hauria de ser la consolidació d’un calendari comú d’activitats a nivell d’Unitat Parroquial, tant pel que fa a la litúrgia com altre tipus de celebracions i accions. El «calendari de Santa Maria» vol contribuir a visibilitzar aquest objectiu i ajudar a fer-lo possible.

Un sisè repte serà planificar les intervencions patrimonials pels propers anys. L’objectiu és poder pressupostar totes les accions a fer en bé del manteniment i millora dels espais parroquials (esglésies i edificis); identificar les inversions; i clarificar i assumir de què ens hem de desprendre.

Aquests i altres reptes, globals i sectorials, perquè n’hi ha més! desitjo que ens esperonin a tots. Que el desig de fer de la nostra Unitat Parròquia l’Església que Crist vol en aquest moment, faci que tots i cadascú de nosaltres hi posem el millor de nosaltres mateixos. Ho podem fer!

Que Déu ens beneeixi en aquest 2020!

Mn. Simó Gras i Solé

Plebà de Montblanc