Renovació dels horaris de les misses

Font: Ràdio Montblanc. La parròquia de Santa Maria de Montblanc he decidit reorganitzar els horaris de les misses. Després d’una profunda reflexió amb el Consell de la Plebania, l’església montblanquina aposta per canviar els horaris amb l’objectiu de facilitar l’assistència a les misses.

S’ha decidit concentrar els esforços en tres grans misses el cap de setmana. El principal canvi tindrà lloc els diumenge, quan la missa major de l’església de Santa Maria passarà a celebrar-se a les 11 del matí. Els diumenges també hi haurà una missa a les 9 al Santuari de la Serra. El dissabtes, d’altra banda, la missa de vigília, se celebrarà sempre a les 8 del vespre a l’església de Sant Miquel.

Entre setmana, de dilluns a dijous, les misses tindran lloc a les 7 del vespre a l’església de Sant Miquel i cada divendres d’11 a 12 del migdia es farà la missa i adoració al Santíssim i també les confessions a l’església de Sant Miquel.

El plebà de Montblanc, mossèn Simó Gras, ha destacat que “tenint en compte el nombre de misses i preveres destinats a Montblanc, hem decidit concentrar els horaris i intentar estabilitzar-los al llarg de l’any”. El plebà ha destacat que “quan fas un canvi després de reflexionar-hi molt, la gent ho entén i hi ha hagut una bona acollida de la gent”.

Pel que fa a la missa dels diumenge, mossèn Simó Gras destaca que “la missa a les 11 ja la fem durant les festes, i creiem que pot ser un horari que ajudi a venir a missa i després participar de les activitats del municipi”.